Máme za sebou prvý rok existencie združenia a už sme stihli týchto 5 vecí, na ktoré sme patrične hrdí:

  • zorganizovať týždenný tréning prezentačných a soft-skillových zručností v prvom ročníku bakalárskeho štúdia
  • pomôcť pri vydávaní vysokoškolských monografií a učebníc
  • podporiť stretnutie absolventov študijného programu mediamatika
  • zabezpečiť materiály a licencie na profesionálnu výučbu technických predmetov
  • nadviazať spoluprácu s miestnymi aj globálnymi spoločnosťami za účelom praxe a neustálej modernizácie vzdelávania

Toto všetko a ešte viac chceme rozvíjať aj počas ďalších rokov. K tomu však potrebujeme aj vašu pomoc. Hoci nevidíme každé euro investované do vzdelávania mladých, o niekoľko rokov sa nám vráti aj s úrokmi vďaka šikovnej, sebavedomej generácii pripravenej na výzvy 21. storočia.

Ak nám chcete poukázať 2 alebo 3 % z vašej dane, môžete tak urobiť nasledovne:

  • Ak ste zamestnanec a váš zamestnávateľ za vás vykonáva ročné zúčtovanie dane, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, kde uvedie sumu zaplatenej dane. Podľa uvedenej sumy vyplňte 💾 toto tlačivo o poukázaní podielu dane občianskemu združeniu MedUp (už má predvyplnené potrebné údaje o nás) a zašlite ho na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.
  • Ak podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba, uveďte do daňového priznania naše údaje, ktoré nájdete nižšie. Nie je potrebné vypĺňať dodatočné tlačivo ani zasielať iné doklady Finančnej správe.
  • Pokiaľ podávate daňové priznanie za právnickú osobu, postupujte podobne – potrebné údaje o našej organizácii nájdete nižšie na stránke. Pri poukazovaní 2 % z dane nie je potrebné dokladať do príloh darovacie zmluvy ani iné právne dokumenty o vzťahu medzi vašou spoločnosťou a našim združením.

Pokiaľ ste počas uplynulého roka odpracovali dobrovoľne pre ľubovoľnú registrovanú neziskovú organizáciu najmenej 40 hodín dobrovoľníckych prác, môžete ju požiadať o vystavenie potvrdenia, ktoré priložíte k dokladom pre Finančnú správu a poukážete tak 3 % z vašej dane namiesto dvoch.

Ďakujeme!


Názov združenia
MedUp

Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO
51290987

Sídlo
Lietavská Svinná-Babkov 417, 01311 Lietavská Svinná-Babkov, Slovenská republika

Číslo SID
(nevypĺňa sa)

Registračné číslo
VVS/1-900/90-52971

Registrový úrad
MV SR

Dátum vzniku
01.10.2018