Back

V súčasnosti máme akreditovaný študijný program mediamatika v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v bakalárskom stupni a v dennej forme (externú formu neponúkame). Metóda výučby je však kombinovaná, t.j. niektoré predmety budú prebiehať formou pravidelných prednášok a cvičení počas 13 týždňov semestra (ako napr. logika či štatistické metódy), niektoré predmety si vyžadujú viac praktických zručností  a budú prebiehať workshopovou formou, teda najskôr intenzívna príprava počas niekoľkých dní a potom samostatná práca pod dohľadom odborníkov (napr. internetový marketing, grafické editory, audiovizuálna tvorba).

Súčasťou štúdia je aj povinná odborná prax počas troch semestrov vo firmách/organizáciách, s ktorými máme nadviazanú spoluprácu.

V prvom roku štúdia sa môžeš okrem iných tešiť na tieto predmety:

Grafické editory
Kvalitný grafický produkt nemôže vzniknúť bez dokonalého zvládnutia editorov na to určených, pod vedením odborníka z praxe získaš aj cenné skúsenosti ako to všetko zužitkovať v praxi.

Tvorba webu
Kto dnes nie je na internete, akoby nebol. Preto sa už v prvom ročníku pozrieme na to, ako vytvoriť jednoduchý a profesionálne vyzerajúci web, ktorý môže byť dôstojným miestom prezentácie.

V druhom roku by ťa mohli zaujať napríklad:

Internetový marketing
Okrem nutnej teoretickej prípravy Ťa čaká aj simulácia práce v marketingovej agentúre, či vyskúšanie si pozície freelancera ako príprava na reálne zadanie pre reálneho klienta.

Audiovizuálna tvorba
Naučíš sa všetko, čo potrebuješ k vytvoreniu vlastného audiovizuálneho diela: od zvládnutia techniky, kamery, kompozície, svietenia, sotvérov až po strih, titulky, animácie a export.

V poslednom roku pripravíš svoju bakalársku prácu a spoznáš:

Filozofiu informácií
Správny informačný profesionál sa nemôže zaobísť bez dôkladnej znalosti všetkého, čo pomáha pri práci s informáciami a znalosťami.

Workshopy
Vo vyšších ročníkoch náš program vytvára viaceré možnosti uplatnenia – môžeš si vybrať, či sa rozhodneš pre cestu vizuálnej komunikácie a zapíšeš sa na workshop grafiky či fotografie, alebo budeš rozvíjať technické zručnosti tvorby webov a mobilných aplikácií.

Celý študijný plán (ktoré predmety ťa čakajú v jednotlivých semestroch) vyzerá takto:

1. ročník

zimný semester:

 • Ekonomická gramotnosť
 • Grafické editory
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Kultúra a umenie
 • Úvod do mediamatiky

 

letný semester:

 • Analýza dát
 • Informačný dizajn
 • Komunikácia a médiá
 • Manažment
 • Tvorba webu
 • Softskillový tréning (výberový)

2. ročník

zimný semester

 • Audiovizuálna tvorba
 • Marketing
 • Organizácia informácií
 • Vizualizácia dát
 • Základy programovania
 • Videostreaming (výberový)

 

letný semester

 • Internetový marketing
 • Jazyková kultúra a tvorivé písanie
 • Logika
 • Vyhľadávanie informácií
 • Frontendové technológie (povinne voliteľný)
 • Praktikum z grafických editorov (povinne voliteľný)
 • Manažment kultúry (výberový)

3. ročník

zimný semester

 • Filozofia informácie
 • Komunikácia, argumentácia, rétorika
 • Praktikum z psychológie
 • Seminár k záverečnej práci 1
 • Backendové technológie (povinne voliteľný)
 • Fotografia (povinne voliteľný)
 • Podnikateľský akcelerátor (výberový)

 

letný semester

 • Komunikačný tréning
 • Legislatívne aspekty mediamatiky
 • Seminár k záverečnej práci 2

Ak ťa zaujíma ešte viac, môžeš si pozrieť detailný študijný plán ako PDF.