V súčasnosti máme akreditovaný študijný program mediamatika v odbore knižnično-informačné štúdiá v bakalárskom stupni a v dennej forme (externú formu neponúkame). Metóda výučby je však kombinovaná, t.j. niektoré predmety budú prebiehať formou pravidelných prednášok a cvičení počas 13 týždňov semestra (ako napr. logika či štatistické metódy), niektoré predmety si vyžadujú viac praktických zručností  a budú prebiehať workshopovou formou, teda najskôr intenzívna príprava počas niekoľkých dní a potom samostatná práca pod dohľadom odborníkov (napr. internetový marketing, grafické editory, audiovizuálna tvorba).

Súčasťou štúdia je aj povinná odborná prax počas troch semestrov vo firmách/organizáciách, s ktorými máme nadviazanú spoluprácu.

V prvom roku štúdia sa môžeš okrem iných tešiť na tieto predmety:

Grafické editory
Kvalitný grafický produkt nemôže vzniknúť bez dokonalého zvládnutia editorov na to určených, pod vedením odborníka z praxe získaš aj cenné skúsenosti ako to všetko zužitkovať v praxi.

Tvorba webu
Kto dnes nie je na internete, akoby nebol. Preto sa už v prvom ročníku pozrieme na to, ako vytvoriť jednoduchý a profesionálne vyzerajúci web, ktorý môže byť dôstojným miestom prezentácie.

V druhom roku by ťa mohli zaujať napríklad:

Internetový marketing
Okrem nutnej teoretickej prípravy Ťa čaká aj simulácia práce v marketingovej agentúre, či vyskúšanie si pozície freelancera ako príprava na reálne zadanie pre reálneho klienta.

Audiovizuálna tvorba
Naučíš sa všetko, čo potrebuješ k vytvoreniu vlastného audiovizuálneho diela: od zvládnutia techniky, kamery, kompozície, svietenia, sotvérov až po strih, titulky, animácie a export.

V poslednom roku pripravíš svoju bakalársku prácu a spoznáš:

Informačný a znalostný manažment
Správny informačný profesionál sa nemôže zaobísť bez dôkladnej znalosti všetkého, čo pomáha pri práci s informáciami a znalosťami.

Projektový manažment
Teoretické znalosti z projektového manažmentu si hneď vyskúšaš pri realizácii eventu, kde si budeš mať možnosť natrénovať tímovú prácu, vyprofilovanie a zastávanie rôznych rolí, podelenie si práce a kompetencií, zvládanie konfliktov, prácu pod stresom a zdieľanie znalostí.

Celý študijný plán (ktoré predmety ťa čakajú v jednotlivých semestroch) vyzerá takto:

1. ročník

zimný semester:

 • Filozofické základy informačnej vedy
 • Mediamatická propedeutika
 • Algoritmické myslenie
 • Grafické editory
 • Úvod do ekonómie

 

letný semester:

 • Teória komunikácie
 • Dejiny kultúry a umenia
 • Štatistické metódy
 • Tvorba webu
 • Manažment
 • Terénne cvičenia (voliteľný)

2. ročník

zimný semester

 • Informačno-komunikačné technológie
 • Základy psychológie
 • Vizualizácia dát a informácií
 • Vybrané problémy súčasnej estetiky
 • Marketing
 • Odborná prax 1
 • Tvorba aplikácií pre web 1 (voliteľný)

 

letný semester

 • Organizácia poznania
 • Jazyková kultúra
 • Internetový marketing
 • Audiovizuálna tvorba
 • Logika
 • Odborná prax 2
 • Tvorba aplikácií pre web 2 (voliteľný)
 • Videostreaming (voliteľný)

3. ročník

zimný semester

 • Informačný a znalostný manažment
 • Úvod do sociológie
 • Projektový manažment
 • Vybrané kapitoly z rétoriky a teórie argumentácie
 • Seminár k záverečnej práci 1
 • Odborná prax 3

 

letný semester

 • Seminár k záverečnej práci 2
 • Legislatívne aspekty mediamatiky
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Bakalárska práca a jej obhajoba