Back

Akreditovaný magisterský študijný program mediamatika v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej forme nadväzuje a rozširuje kompetencie v oblasti informácií, umelej inteligencie a vedeniu projektov na základe overených zdrojov, vedeckých poznatkov a moderných metód. Naše magisterské štúdium kladie veľký dôraz na realizáciu vlastných projektov v súlade s medzinárodnými požiadavkami a uplatnením v oblastiach vyžadujúcich informačných profesionálov.

Súčasťou štúdia je aj povinná odborná prax počas dvoch semestrov vo firmách/organizáciách, s ktorými máme nadviazanú spoluprácu a tiež tri semestre práce na projektoch, ktoré by ťa mali pripraviť na záverečnú diplomovú prácu a najmä prax po úspešnom absolvovaní štúdia u nás. 

V našom magisterskom programe absolvuješ napríklad takéto kurzy:

Digitálna hygiena
Digitálne technológie tvoria nedeliteľnú súčasť našich každodenných činností, preto je dôležité poznať ich prínosy aj riziká a pristupovať k nim tak, aby nám slúžili dlhodobo udržateľne vo vzťahu k jednotlivcom, spoločnosti aj prostrediu.

Aplikovaná umelá inteligencia
Nástroje umelej inteligencie získali v ostatných rokoch na veľkej popularite. Spoločne sa pozrieme na to, aké možnosti otvárajú, kde sú ich limity a ako sa dajú využiť v kreatívnom priemysle zmysluplne a eticky.

Metódy výskumu
Oblasť, v ktorej pôsobíme, je veľmi rýchla a dynamická. Preto ti chceme odovzdať základné princípy a metódy realizácie výskumov, ktoré ti pomôžu nielen v akademickom ale aj komerčnom svete pristupovať k výzvam systematicky a racionálne sa rozhodovať na základe dát.

Branding
Schopnosť zaujať v online svete plnom rýchleho prúdu informácií je aj o dlhodobom budovaní povedomia o osobnej či firemnej značke. Predstavíme si základné postupy jej tvorby tak, aby bola dlhodobo použiteľná, atraktívna a vytŕčala z davu.

Všetky povinné predmety podľa semestrov sú nasledovné:

1. ročník Mgr.

zimný semester:

 • Digitálna hygiena
 • Mediamatický projekt 1
 • Teória komunikácie a digitálnych médií
  + odborná prax
  + 1 povinne voliteľný predmet

 

letný semester:

 • Aplikovaná umelá inteligencia
 • Mediamatický projekt 2
 • OSINT (Digitálne pátranie)
  + odborná prax
  + 1 povinne voliteľný predmet

2. ročník Mgr.

zimný semester:

 • Branding
 • Mediamatický projekt 3
 • Metódy výskum
 • Teória informácie a digitálna etika
  + 1 povinne voliteľný predmet

 

letný semester:

 • Diplomová práca
  + 1 povinne voliteľný predmet
 • Štátna skúška:
  – Obhajoba diplomovej práce
  – Teória informácie, komunikácie a digitálnych médií
  – Dáta a umelá inteligencia

Povinne voliteľné predmety

 • Biografistika
 • Business English
 • Dátový storytelling
 • Herný dizajn
 • Logika vedeckého poznania
 • Kapitoly zo sociológie a sociálnej psychológie
 • Kulturológia
 • Objavovanie znalostí z dát a textov
 • Špecifiká marketingu
 • Teória umelej inteligencie
 • Vybrané kapitoly z estetiky
 • Znalostná a kreatívna ekonomika