Back

Prihláška na akademický rok 2024/2025

Prihlášky na bakalársky študijný program v 2. kole prijímame do 15. augusta 2024.

Prihlášky na magisterský študijný program prijímame do 5. septembra 2024.


Pre úspešné prihlásenie stačí niekoľko jednoduchých krokov:

  1. Vyplnenie online prihlášky v systéme e-Prihláška Univerzity Komenského
   V spoločnom systéme na evidenciu prihlášok našej univerzity je potrebné vyhľadať študijný program “Mediamatika” a vyplniť požadované osobné údaje. Osobitne je potrebné dávať pozor na e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme mohli operatívne riešiť informovanie o ďalšom postupe.
  2. Preukázať znalosť angličtiny na úrovni B1
   Podľa typu a termínu absolvovania strednej školy požadujeme v bakalárskom stupni preukázanie ovládania anglického jazyka najmenej na úrovni B1. K úspešnému štúdiu u nás je tento jazyk dôležitý najmä pre globálne rýchlo sa meniace odvetvia, ktorými sa zaoberáme.
  3. Včas odoslať požadované prílohy a počkať na rozhodnutie
   Systém prihlášok vyzve na vloženie potrebných príloh: životopisu a dokladu o úhrade poplatku. Tieto podklady potrebujeme mať pre bakalársky program vložené najneskôr 18. augusta 2024, v prípade magisterského potrebujeme požadované prílohy do 7. septembra 2024, aby sme mohli tvoju prihlášku zaradiť do prijímacieho konania. Po administratívnej kontrole prebehne interné prijímacie konanie o ktorého výsledku budeme informovať prostredníctvom poskytnutého kontaktu.

Detailné podmienky prijatia nájdeš na stránke Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK >

Prestup k nám

Pokiaľ už študuješ na inej vysokej škole a chceš k nám prestúpiť, budeme potrebovať niekoľko doplňujúcich informácií. Napíš nám správu na adresu informacie@mediamatika.sk a my sa ozveme s ďalším postupom.