Akademický rok 2021/2022

Cesta na mediamatiku je jednoduchá:

 •  Vyplň online prihlášku ✍️ do 31. marca 2020 na Univerzitu Komenského
  – vyber si prvý stupeň štúdia a v systéme vyhľadaj “mediamatika
  – ak si nebudeš vedieť ďalej rady, detailné inštrukcie k vyplneniu nájdeš tu
  nezabudni priložiť ku elektronickej prihláške aj potvrdenie strednej školy o prihlásení na maturitnú skúšku z anglického jazyka v r. 2020/2021 (minimálne na úrovni B1), alebo kópiu maturitného vysvedčenia ak už si v minulosti zmaturoval
 • Skúška života
  – ak si do 31.03.2021 zaslal elektronickú prihlášku, zaplatil poplatok za prijímacie konanie a priložil potrebné dokumenty, neskôr ti na email, ktorý si uviedol v prihláške príde Rozhodnutie o podmienečnom prijatí
  – aby si bol úplne prijatý, musíš úspešne ukončiť stredoškolské štúdium so známkou z maturitných predmetov z anglického a slovenského jazyka
 •  Už si skoro u nás
  – po úspešnom ukončení strednej školy, ti na telefónne číslo, ktoré si zadal budú zaslané údaje do systému AIS
  – tu je potrebné vyplniť a poslať návratku, ktorú nájdeš po prihlásení (t.j. týmto záväzne preukážeš že máš záujem u nás študovať)
  – potom už len čakáš na informácie k predzápisu a riadmenu zápisu
 • Detailné podmienky prijatia nájdeš na stránke Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK >
  Nakoľko bola externá časť maturitnej skúšky zrušená, prijali sme ZMENY PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA >

  Prestup k nám

  Pokiaľ už študuješ na inej vysokej škole a chceš k nám prestúpiť, budeme potrebovať niekoľko doplňujúcich informácií. Napíš nám správu na adresu informacie@mediamatika.sk a my sa ozveme s ďalším postupom.