Akademický rok 2019/2020

Nových študentov prijímame ako akreditovaný študijný program na základe niekoľkých jednoduchých podmienok:

 1. Máš ukončené úplné stredné vzdelanie
  alebo odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 2. Podáš prihlášku elektronicky do 31. augusta 2019
  ktorú po zaevidovaní vytlačíš, podpíšeš a pošleš nám ju na fakultu
 3. Uhradíš administratívny poplatok
  potvrdenie o úhrade jednoducho priložíš k vytlačenej prihláške
 4. Ukážeš, že sa nebojíš slovenčiny, angličtiny alebo matematiky
  bude nás zaujímať výsledok maturitnej skúšky prípadne hodnotenie nezávislým posudzovateľom SCIO

Detailné podmienky prijatia nájdeš na stránke Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK >

Prestup k nám

Pokiaľ už študuješ na inej vysokej škole a chceš k nám prestúpiť, budeme potrebovať niekoľko doplňujúcich informácií. Napíš nám správu na adresu informacie@mediamatika.sk a my sa ozveme s ďalším postupom.