Prihláška na akademický rok 2024/2025

Postup podávania prihlášok a podmienky prijatia na mediamatiku v Martine na akademický rok 2024/2025 (so začiatkom štúdia v septembri 2024) budú zverejnené na začiatku roku 2024. Dovtedy sa s nami môžete stretnúť online alebo na mediamatických akciách či dňoch otvorených dverí.

Detailné podmienky prijatia nájdeš na stránke Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK >

Prestup k nám

Pokiaľ už študuješ na inej vysokej škole a chceš k nám prestúpiť, budeme potrebovať niekoľko doplňujúcich informácií. Napíš nám správu na adresu informacie@mediamatika.sk a my sa ozveme s ďalším postupom.