Študijný poradca pre program Mediamatika:

Mgr. Juraj Grečnár
e-mail: juraj.grecnar@mediamatika.sk (🔑 PGP Public Key)
konzultačné hodiny: pondelok, 12:30 – 15:30, po individuálnej dohode

Na poradcu môžete smerovať otázky týkajúce sa nielen:

  • zostavenia študijného plánu
  • študentských zahraničných mobilít
  • odbornej praxe
  • zabezpečovania a organizácie výučby
  • poskytovania individuálnej aj anonymnej spätnej väzby
  • administrácie štúdia
  • mediamatického konta a študentských výhod
  • organizácie aktivít
  • najlepšej pizze v meste 🍕