kreatívni a slobodní
v myslení
ONLINE ZÁZNAM DOD z 05.11.2020 sme reálne prepojení na prax

mediamatika gramotnosť 21. storočia

Mediamatika stojí na troch pilieroch: kreativite, kritickom myslení a zvládnutí informačno – komunikačných technológií. Mediamatika je myšlienka, je spôsob videnia sveta, mediamatika je cesta, mediamatika je otvorený priestor, naplnený a neustále dopĺňaný objektmi poznania a komunikáciou ľudí, ľudí a počítačov i počítačov medzi sebou. Mediamatika má toľko tvárí, koľko ich má informácia.
Spoznaj mediamatiku

Naše pracovisko

Sídlime v priestoroch Univerzity Komenského v Martine, v moderných priestoroch vybavených technikou a možnosťami, ktoré ponúka univerzitný campus.

Pozri viac

Ponúkame priestor

life-logo[1]

odborníkom a kreatívcom

Náš odborný tím je otvorený nielen špičkovým vedeckým pracovníkom, ale aj novým myšlienkam a nápadom.
personal-logo[1]

spolupráci s praxou

Prax je dôležitou súčasťou študijného programu. Vnímame ju ako neoddeliteľnú súčasť prípravy študentov.
computer-logo[1]

moderným formám výučby

Moderná doba si vyžaduje nový prístup k vzdelávaniu. Preto sa zameriavame na praktické workshopy, zadania z praxe aj nové poznatky v odbore.