mediamatika:
gramotnosť 21. storočia

Mediamatika stojí na troch pilieroch: kreativite, kritickom myslení a zvládnutí informačno – komunikačných technológií. Mediamatika je myšlienka, je spôsob videnia sveta, mediamatika je cesta, mediamatika je otvorený priestor, naplnený a neustále dopĺňaný objektmi poznania a komunikáciou ľudí, ľudí a počítačov i počítačov medzi sebou. Mediamatika má toľko tvárí, koľko ich má informácia.
Spoznaj mediamatiku

mediamatické udalosti

Budova Ústavu mediamatiky v Martine
23
sep
Otvorenie akademického roka 2024/2025

Otvorenie akademického roka 2024/2025 a začiatok výučby v zimnom semestri. Bližšie informácie prinesieme počas...

Read More
View All
Budova Ústavu mediamatiky v Martine

Naše pracovisko

Sídlime v historickej budove Živeny v Martine, ktoré nám otvárajú možnosti kreatívneho pôsobenia a kultúrneho vyžitia v srdci Martina.

Pozri viac

Ponúkame priestor

life-logo[1]

odborníkom a kreatívcom

Náš odborný tím je otvorený nielen špičkovým vedeckým pracovníkom, ale aj novým myšlienkam a nápadom.
personal-logo[1]

spolupráci s praxou

Prax je dôležitou súčasťou študijného programu. Vnímame ju ako neoddeliteľnú súčasť prípravy študentov.
computer-logo[1]

moderným formám výučby

Moderná doba si vyžaduje nový prístup k vzdelávaniu. Preto sa zameriavame na praktické workshopy, zadania z praxe aj nové poznatky v odbore.