Tento prehľad je len výňatkom pre mediamatikov z pokynov pre študentov FSEV UK,
všetky detailné informácie nájdete na stránke FSEV UK.


1. ročník

Pokiaľ ste boli prijatí v 1. alebo v 2. kole prijímacích skúšok, je potrebné vykonať nasledovné kroky:

 1. V systéme AIS potvrďte Návratku, v ktorej skontrolujte svoje osobné údaje a pripravte si:
  • elektronickú fotografiu na preukaz študenta
  • premýšľanie o tom, či chcete preukaz s licenciou ISIC alebo bez nej
  • detailné informácie o potvrdení návratky a voľbe typu preukazu nájdete na stránke fses.uniba.sk

 2. Po potvrdení návratky v systéme nájdete prehľad poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť. K poplatkom si môžete vygenerovať príkaz na úhradu, ktorý prinesiete osobne do vašej banky, ale rovnako tam nájdete aj údaje potrebné pre zadanie platby cez internet banking. Prosíme, vždy uvádzajte pri platbách všetky identifikačné symboly, aby sme mohli vašu platbu spracovať. Po spracovaní (môže trvať niekoľko pracovných dní, podľa bankových procesov) uvidíte danú platbu v systéme ako uhradenú.

  Pokiaľ v dni osobného zápisu nevidíte vašu platbu v systéme AIS ako uhradenú, zoberte si prosím vytlačené potvrdenie o úhrade osobne na zápis, budeme ho od vás potrebovať.

 3. V systéme AIS si môžete zapísať predmety na celý akademický rok. Odporúčame držať sa študijného plánu pre 1. ročník. V prípade otázok k predmetom sa môžete na nás obrátiť mailom na adrese informacie@mediamatika.sk alebo osobne pri zápise v Martine. Návod na zápis predmetov v systéme AIS nájdete na fakultnej stránke.

 4. Pokiaľ máte trvalý pobyt v SR, príďte osobne na zápis dňa 10. 9. 2021 o 10:30 na Ústav mediamatiky FSEV UK v Martine, na adrese: P. O. Hviezdoslava 21, 036 01 Martin. Zoberte si so sebou nasledovné doklady:
  • občiansky preukaz
  • doklad o úhrade poplatku z vašej banky (ak ešte neevidujeme vašu platbu v systéme ako uhradenú)
  • Prehlásenie o oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO – môžete si stiahnuť, vytlačiť a vyplniť vopred, bude dostupné aj na zápise osobne
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia – pozor, originál vysvedčenia nám nenoste, ten je len a len váš!
  • od vydatých študentiek potrebujeme aj overenú kópiu sobášneho listu

 5. Pokiaľ k nám prichádzate študovať zo zahraničia, váš zápis sa uskutoční v Bratislave v budove dekanátu FSEV UK na adrese: Mlynské luhy 4, Bratislava. Termíny sú vzhľadom na potrebu dodržania hygienických opatrení určené podľa prvého písmena vášho priezviska nasledovne:
  • prijatí v 1. kole prijímacích skúšok:
   priezvisko A – L:
   13. 9. 2021 o 13:00, miestnosť B029, FSEV UK v Bratislave

   priezvisko M – Ž:
   9. 9. 2021 o 13:00, miestnosť B029, FSEV UK v Bratislave
  • prijatí v 2. kole prijímacích skúšok:
   všetci A – Ž: 16. 9. 2021 o 09:00, miestnosť B029, FSEV UK v Bratislave

   Nezabudnite si priniesť potrebné doklady, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o prijatí. Ďalšiu potrebnú administratívu pre zahraničných študentov vybavíte osobne pri zápise.


2. a 3. ročník

Študentky a študenti vyšších ročníkov sa zapisujú online cez platformu MS Teams v určených termínoch:

2. ročník:
6. 9. 2021 o 08:30
[link MS Teams]

3. ročník:

6. 9. 2021 o 10:00
[link MS Teams]

zahraniční študenti (oba pokračujúce ročníky):
13. 9. 2021 o 10:00
[link na MS Teams]

Pred zápisom si prosíme skontrolujte úhradu poplatkov pre ďalší akademický rok a zapíšte si predmety do ďalšieho roku štúdia v systéme AIS, podľa odporúčaného študijného plánu a toho, čo ste už absolvovali alebo prenášate do ďalšieho štúdia. Pokiaľ sa potrebujete o týchto predmetoch poradiť, môžete nás kontaktovať na mailovej adrese informacie@mediamatika.sk alebo počas zápisu, kde poskytneme ďalšie informácie o výučbe v nadchádzajúcom akademickom roku.