Terénne cvičenia

Cieľom predmetu je podporiť tímovú atmosféru a rozvíjať mediamatickú komunitu. Zamerať sa na posilnenie vnímania pracovných rolí u študentov a ich kľúčové sociálne kompetencie. Prezentovať mediamatickú prax, pochopiť možné trendy vývoja a hľadať tvorivé prístupy k riešeniam problémov informačnej praxe.

Preto sa všetci študenti a vyučujúci Ústavu mediamatiky na týždeň odoberú na Terénne cvičenia v UVZ UK Richňava, kde ich čaká týždeň rozvíjania soft-skillov a teambuildingových aktivít. 🤘

Photo by Perry Grone on Unsplash

Start Time

15:00

10. februára 2020

Finish Time

13:00

14. februára 2020

Address

UVZ UK Richňava

Event Participants