question-2736480_640

Milan Konvit

profesor
  • Vie byť neodbytný – keď ho s jeho nápadom vyhodia dverami, vracia sa oknom dovtedy, kým mu ho neschvália.
  • Vie, že na vavrínoch sa dobre spí, ale tiež to, že prebudenie do novej reality je potom strašné. preto sa snaží držať krok s vývojom IKT.
  • Vie, že na študentov je najúčinnejšou stratégiou stratégia troch kociek cukru a plieskania bičom – vždy treba prácu študenta pochváliť a keď niet čo chváliť, treba ukázať bič.  

Other Members