lukas fotka

Lukáš Vartiak

výskumník

Prejdete spolu predmetmi Marketing a Manažment, v rámci ktorých sa dôraz snaží klásť na uplatnenie teórie v praxi.

V rámci predmetu Manažment sa v prvom ročníku spolu zabavíte pri riešení manažérskych problémov a tým najzaujímavejším, čo spolu absolvujete na predmete Marketing, sú rôzne marketingové analýzy.

Pre spestrenie výučby sa môžeš tešiť na rôzne audio-vizuálne prvky (videá a filmy), ako aj na prizvanie odborníkov z praxe a ukážku užitočných softvérov.

Okrem toho sa venuje aj ekonómii a nemá ďaleko ani od spoločenskej zodpovednosti podniku. Viac o jeho práci si môžeš prečítať v jeho vedeckých publikáciách.

Other Members