Kardinálna otázka

Vesmír je riadený prírodnými zákonmi a pretože človek do nich nemôže kecať, vesmír funguje ako  dobre naolejovaný parný stroj – občas vypustí trochu prebytočnej pary a ide sa ďalej. Svet ľudí je riadený ľudskými zákonmi a funguje ako zle naolejovaný parný stroj – za jazdy škrípe, z času na čas mu vybuchne kotol a čo je najhoršie, často mení strojvodcu a vybieha z koľají. Jediné, čo v tomto  svete funguje bezchybne a spoľahlivo sú tzv. Murphyho zákony. Hneď prvý z nich znie: “Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí“. Výskumníci na poli mediamatiky si vzali na paškál tento zákon a my máme tú česť oboznámiť svet s jeho výsledkami. Kvôli prehľadnosti sme ich zhrnuli do dvoch axiom:

  1. To, čo sa môže pokaziť je už určite pokazené.
  2. Ak sa niečo  nemôže pokaziť, tak to neexistuje.

Prvá  axióma prináša  pre súčasné ľudstvo dve správy:

  • dobrou správou je, že žijeme vo svete, kde sa nič nekazí;
  • zlou správou je, že tomu je tak preto, že všetko je už pokazené.

Druhá axióma preložená do biblickej reči znie: „Zázraky sa dnes už nedejú“.

Kardinálnou otázkou je, „Čo dokáže mediamatika urobiť so svetom, na ktorom  je všetko pokazené a nedejú sa v ňom zázraky?“.  

Odpovede na túto otázku budeme spoločne hľadať  na prednáškach, seminároch a cvičeniach z jednotlivých predmetov.