Back

Brain&Breakfast: Ako premeniť odpad na peniaze

This event has expired

Cirkulárna ekonomika je nový ekonomický model, ktorý predstavuje protiklad terajšieho modelu, kde podstatou systému „zober-vyrob-zahoď” je predovšetkým vysoká spotreba neob- noviteľných surovín, čo nemôže fungovať dlhodobo. Zohľadnením ďalších negatívnych faktorov ako zlé pracovné podmienky v rozv. krajinách, populačná explózia a negatívne dopady na život- né prostredie, terajší systém môžeme považovať za ekologicky aj sociálne neudržateľný.

Naopak, cirkulárny model zaisťuje stabilnú ekonomiku, aj zdravé životné prostredie. Jeho podstata je založená na efektívnom využívaní prírodných zdrojov dosiahnutom účinným zhod- nocovaním použitých materiálov, produktov a komponentov. Ich neustále vracanie do cyklu zabezpečuje uzavretie materiálových tokov. Tým sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na materiálové vstupy a energiu.

Budeme sa venovať základným princípom cirkulárnej ekonomiky a príkladom dobrej praxe nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.

Start Time

8:30

5. marca 2020

Finish Time

10:00

5. marca 2020

Address

Knižnica ÚM, Malá Hora 4A, Martin

Event Participants