Slávnostné otvorenie akademického roka

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 v Martine prebehne o 10:00 v Aula Magna na Malej Hore za účasti akademických predstaviteľov Jesseniovej lekárskej fakulty a Fakulty sociálnych a ekonomických vied.

Začiatok

10:00

24. septembra 2019

Koniec

12:00

24. septembra 2019

Miesto

Aula Magna, Malá Hora 4A

Koho stretneš